Designed by Sławomir  Kuśmirek 2019

Nasz zespół gotowy do działania

Prezes

 

Aby powstał nowy produkt, najpierw musi zostać stworzona jego receptura. To właśnie technolodzy Działu Rozwoju zajmują się doborem składników, opracowywaniem nowych produktów i udoskonalaniem już istniejących

Jakość produktów Grupy ProBono jest dla nas elementem kluczowym. Dlatego zanim produkt  trafi do naszych klientów, specjaliści Działu Jakości dokładnie kontrolują, czy odpowiadają one standardom utrzymywanym przez naszą firmę.

Członek

 

Dział Logistyki zajmuje się planowaniem, analizowaniem miejsc doręczania towarów, rozpracowywaniem tras, koordynacją przebiegu i bierzącą kontrolą realizowanych zleceń.

Od pracowników tego działu oczekujemy przede wszystkim dobrej organizacji pracy, operatywności i samodzielności w działaniu, a wszystko po to, by jakość Grupy ProBono była na najwyższym poziomie.

Przedstawiciel

 

Dział Handlowy polega na pracy analitycznej, przygotowywaniu różnego rodzaju zestawień oraz telefonicznej obsłudze klienta. Dział obejmuje również stanowisko odpowiedzialne za aktywną współpracę z kluczowymi klientami- negocjowanie warunków handlowych, koordynację i egzekucję ustaleń.

Członek

 

Dział Informatyczny administruje całym systemem monitorującym kolportaż, rozwiązuje skomplikowane problemy techniczne oraz wdraża nowe systemy oprogramowania i urządzenia, a w razie potrzeby wspiera inne działy w zakresie usprawniania pracy.

Jakość produktów Grupy ProBono jest dla nas elementem kluczowym. Dlatego zanim produkt reklamowy trafi do naszych klientów, specjaliści Działu Jakości dokładnie kontrolują, czy odpowiadają one standardom utrzymywanym przez naszą firmę.