Designed by Sławomir  Kuśmirek 2019

Stowarzyszenie ProBono, jest zespołem Osób zaangażowanych społecznie i biznesowo.

Naszym wspólnym mianownikiem jest Sukces!

W obecnej chwili prowadzimy kilkanaście projektów związanych z wdrażaniem Osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie  

na rynek pracy.

Zatrudniamy Osoby niepełnosprawne. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami samorządowymi, społecznymi

i pozarządowymi; których celem jest nawiązanie kontaktów z Przedsiębiorcami na rynkach Polski i UE.

 

W trakcie wieloletniej działalności społecznej i biznesowej nieustannie staramy się poznawać, rozumieć i łączyć ludzi potrzebujących pracy i Przedsiębiorców poszukujących solidnego i wytrwałego partnera.  

 

Nasze przedsiębiorstwo działa w wielu sektorach, jednak najliczniejsza grupa to sektor usług.