Designed by Sławomir  Kuśmirek 2019

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe PrB.1/06/2018     15.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe PrB.2/06/2018     22.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe PrB.1/07/2018     18.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe PrB.1/08/2018     13.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe PrB.2/08/2018     16.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe PrB.3/08/2018     17.08.2018 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług telepieki:

Nabór na stanowisko teleopiekun w ramach projektu pn.: „Powiat Jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 więcej...

 

Zapytanie ofertowe PrB.3/06/2018     06.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe PrB.1/09/2018     12.09.2018 r.

Zaprasza do złożenia  oferty cenowej na  wynajem sali dla potrzeb szkoleniowych, w ramach projektu pn.: „Powiat Jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych pn.:„Powiat Jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. więcej...

Załączniki:

zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 formularz cenowy

zał. nr 3 oświadczenie o braku powiazań

zał. nr 4 projekt umowy

zał. nr 4- aspekty społeczne

5 Klauzula RODO

Niniejszym zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług telepieki:

Nabór na stanowisko teleopiekun w ramach projektu pn.: „Powiat Jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 więcej...

 

Zapytanie ofertowe - nabór na stanowisko teleopiekun 17.06.2019 r.